برای مشاهده تصاویر قبل و بعد لطفا فلش ها را به سمت چپ و راست بکشید
زیبا گیسوزیبا گیسو
آقای 30 ساله
سوختگی حرارتی وسیع در عملیات آتشنشانی
کاشت سبیل
کاشت مو زیبا گیسوکاشت مو زیبا گیسو
بیمار 36 ساله
کاشت مو به روش FUE
کاشت مو زیبا گیسوکاشت مو زیبا گیسو
بیمار 32 ساله
۳ کاشت مو به روش FUE
1122
بیمار ۱۹ ساله
سوختگی الکتریکی ۱ سال بعد از سوختگی
کاشت ریش

مقالات