پوست مصنوعی

فوریه 6, 2021
آیا پوست مصنوعی دارای مو می تواند در آینده جایگزین پیوند مو بشود

آیا پوست مصنوعی دارای مو می تواند در آینده جایگزین پیوند مو بشود؟

ساختمان پوست پوست یک ارگان بسیارپیچیده و چند لایه و شامل انواع سلول و نیز زوائد پوستی شامل غدد چربی و عرق، فولیکول های مو و […]